Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Slutrapport

Regionfullmäktige 13 maj 2014

4. Slutrapport från tillfällig beredning för välfärdens finansiering

I februari 2012 tillsatte regionfullmäktige en tillfällig beredning om hur välfärden ska finansieras i framtiden. I beredningen har en representant från varje parti i fullmäktige varit med. Gruppens uppdrag har varit att följa vad Sveriges kommuner och landsting (SKL) sagt i ämnet och vad  forskningen vid universitet och högskolor sagt inom samma område.

Beredningens ordförande Nicklas Attefjord (MP) och vice ordförande Anneli Rhedin (M) presenterade beredningens rapport.

Rapport: På andra sidan finansieringsgapet

Program
6 av 25
Publicerad
tisdag 13 maj 2014

Regionfullmäktige 13 maj 2014