Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Sammanträdets öppnande

Regionfullmäktige 13 maj 2014

Inledande formalia

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

Program
3 av 25
Publicerad
tisdag 13 maj 2014

Regionfullmäktige 13 maj 2014