Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om bl.a införande av hjärnskadekoordinator

Regionfullmäktige 13 maj 2014

16. Motion om hjärnskadekoordinator och regionalt kompetenscentrum besvarad

Marith Hesse (M) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska införa en hjärnskadekoordinator och starta av regionalt kompetenscentrum inom hjärnskadeområdet.

Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad. Styrelsen anser att det är en angelägen fråga att förbättra vården för hjärnskadade enligt motionens intentioner. Redan idag pågår dock arbetet med att ta fram regionala medicinska riktlinjer för hjärnskadade. Hur man på bästa sätt ska stötta kompetensutveckling inom området kommer att behandlas inom arbetet med de nya riktlinjerna.

Moderaterna reserverade sig mot beslutet.

Beslut: enligt förslag

Reservation: (M)

Program
22 av 25
Publicerad
tisdag 13 maj 2014

Regionfullmäktige 13 maj 2014