Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Naturbruksgymnasiet Uddetorp finansiering

Regionfullmäktige 13 maj 2014

5. Nytt avtal för försäljning av Skara Uddetorp 4:1

Regionfullmäktige beslutade för ett år sedan att sälja en del av en fastighet, som tillhör Uddetorps naturbruksgymnasium, till Skara Energi AB. När Lantmäteriets behandlat försäljningen har det visat sig att fastigheten är betydligt större än vad som står i beslutsunderlaget. Därför måste fullmäktige fatta ett nytt beslut om försäljningen.

Regionfullmäktige beslutade att upphäva det tidigare beslutet och fattade ett nytt beslut om försäljningen.

Beslut: enligt förslag

Program
7 av 25
Publicerad
tisdag 13 maj 2014

Regionfullmäktige 13 maj 2014