Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om interventionsprogram som förebygger ohälsa

Regionfullmäktige 13 maj 2014

18. Motion av Cecilia Andersson (C) om interventionsprogram som förebygger ohälsa

I en motion föreslår Cecilia Andersson (C) att regionfullmäktige ska ta fram ett strukturerat program med fokus på hälsomotiverande samtal och råd för att tidigt förebygga olika sjukdomar. Motionens intentioner ligger väl i linje med flera pågående aktiviteter i Västra Götalandsregionen. Ett regionuppdrag håller på att fastställas som innehåller nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Regionuppdraget svarar mot intentionerna som finns i motionen. Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad.

Beslutet avgjordes genom votering. 98 ledamöter röstade för regionstyrelsens förslag, 47 emot.

Beslut: enligt förslag

Votering

Program
24 av 25
Publicerad
tisdag 13 maj 2014

Regionfullmäktige 13 maj 2014