Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om satsning på rehabilitering hos lokalsjukhusen

Regionfullmäktige 13 maj 2014

13. Motion om rehabilitering hos lokalsjukhusen bifallen

Marianne Nilsson och Hans-Carl Carlsson (KD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska utreda möjligheterna för att i större utsträckning utnyttja ledig kapacitet på de lokala sjukhusen till rehabilitering.

Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen och att riktlinjer och reglementen för lokalsjukhusen ändras så att de får möjlighet att utvecklas som närsjukhus och kan söka etablering inom ramarna för Vårdval rehab.

Beslut: enligt förslag

Program
19 av 25
Publicerad
tisdag 13 maj 2014

Regionfullmäktige 13 maj 2014