Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om behovet av en analys av ätstörningsvården

Regionfullmäktige 13 maj 2014

12. Ätstörningsvården ska analyseras

Folkpartisterna Kristina Grapenholm och Jonas Andersson föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska göra en analys av vårdbehov och vårdutbud inom ätstörningsvården. En rapport om ätstörningsvården i Södra Älvsborg har visat på stora skillnader mellan olika mottagningar när det gäller resultat och kostnader. Motionärerna anser att en regionövergripande analys och rapport kan vara en grund för en likvärdig ätstörningsvård i hela länet.

Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen. Analysen av ätstörningsvården ska dels ske inom arbetet med att revidera den regionala utvecklingsplanen för vuxenpsykiatrin och dels inom arbetet med regional medicinsk riktlinje för ätstörningar.

Beslut: enligt förslag

Program
18 av 25
Publicerad
tisdag 13 maj 2014

Regionfullmäktige 13 maj 2014