Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om frivilliginsatser i livets slutskede

Regionfullmäktige 13 maj 2014

11. Volontärer får stötta patienter i livets slutskede

Monica Selin (KD) föreslår i en motion att volontärer ska få möjlighet att stötta patienter i livets slutskede. Sjukvården är enligt Selin ofta så starkt inriktad på att bota att den vård som syftar till att lindra och trösta glöms bort och att patienter riskerar att få dö i ensamhet. Volontärerna ska inte ha någon roll i den medicinska vården utan finnas tillgängliga i brist på anhöriga. De frivilligas uppgift är att erbjuda stöd och samtal till patienter i livets slutskede eller till patienter som är svårt sjuka eller lider av svår ångest.

Motionen har remitterats inom Västra Götalandsregionen och samtliga remissinstanser är positiva till motionens förslag.

Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen.

Under 2013 har det tagits fram ett ramverk för hur den sociala ekonomin, med bland annat frivilliginsatser, ska fungera tillsammans med Västra Götalandsregionens verksamheter. Ramverket är nu ute på remiss.

Beslut: enligt förslag

Program
17 av 25
Publicerad
tisdag 13 maj 2014

Regionfullmäktige 13 maj 2014