Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om policy rörande könsbest. av foster vid ultraljudsunds.

Regionfullmäktige 13 maj 2014

17. Ingen regionövergripande policy om könsbestämning vid ultraljud

I en motion föreslår Hanna Wigh (SD) att regionfullmäktige ska ta fram en policy för att barnets kön inte ska avslöjas till de blivande föräldrarna vid ultraljudsundersökningar. Detta för att förhindra att abort på grund av kön.

Eftersom det enligt Socialstyrelsens regler kring fosterdiagnostik idag inte är möjligt att göra abort på grund av kön har regionstyrelsen föreslagit att fullmäktige avslår motionen. Fullmäktige beslutade enligt regionstyrelsens förslag.

Beslutet avgjordes genom votering. 137 ledamöter röstade för regionstyrelsens förslag, åtta emot.

Beslut: enligt förslag

Votering

Program
23 av 25
Publicerad
tisdag 13 maj 2014

Regionfullmäktige 13 maj 2014