Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 19-22

Regionfullmäktige 13 maj 2014

19. Anmälan av inkomna motioner

I samband med sammanträdet har ledamöterna lämnat in två motioner.

- Moderaterna Linn Brandström, Marith Hesse, Lisbeth Sundén Andersson, Elise Benjaminsson och Anneli Rehlin om mödrahälsovård och gynekologi på primärvårdsnivå på lika villkor i hela Västra Götalandsregionen.

- Sverigedemokraterna Hanna Wigh, Lars Hansson, Birgit Martinsson, Rose-Marie Antonsson, Jimmie Stranne, Arne Steen, Tomas Åvall, Fredrik Lind och Heikki Klaavuniemi om kostnadsfria läkemedel för barn i Västra Götalandsregionen.

20. Anmälningsärenden

21. Valärenden (utdelas vid mötet) - Valberedningens förslag till val

22. Eventuellt fortsättning interpellationsdebatt

Radion informerar

Rättelse: Nästa Regionfullmäktige är den 9-10 juni.

Program
25 av 25
Publicerad
tisdag 13 maj 2014

Regionfullmäktige 13 maj 2014