Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Sammanträdets öppnande

Regionfullmäktige 22 september 2015

Inledande formalia

  • Mötets öppnande
  • Upprop
  • Val av justerare
  • Justeringsdatum

Mötet öppnas

Kl. 09.30



1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

Kl. 09.40

Program
2 av 18
Publicerad
tisdag 22 september 2015