Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion av om inrättande av en psykiatrinämnd

Regionfullmäktige 22 september 2015

10. Motion av Hanna Wigh (SD) om inrättande av en psykiatrinämnd

Hanna Wigh (SD) föreslår i en motion från februari 2013 att fullmäktige inrättar en ny nämnd för den psykiatriska vården inom Västra Götalandsregionen.

Fullmäktige avslog motionen oc hänvisar till fullmäktiges beslut den 15 april 2013 om detaljutformningen av den nuvarande politiska organisationen. Av beslutet framgår att den grundläggande utformningen av den politiska organisationen inte ska förändras och att en psykiatriberedning, knuten till hälso- och sjukvårdsstyrelsen, ska inrättas för kunskaps- och metoduppbyggnad om psykiatrifrågor. Arbetsformen kan, om erfarenheterna blir goda, utvecklas under mandatperioden med fler beredningar om diagnosgrupper/folkhälsoproblem.

Inför varje ny mandatperiod genomför de politiska partierna i regionfullmäktige en översyn av den politiska organisationen. Uppdraget är att i god tid innan valet lämna ett förslag som regionfullmäktige slutligen ska fastställa.


Kl. 11.35


Beslut enligt förslag

Program
7 av 18
Publicerad
tisdag 22 september 2015