NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om nollvision för bältning och avskiljning

Regionfullmäktige 22 september 2015

13. Handlingsplan ska minimera bältesläggning inom barn- och ungdomspsykiatrin

Nicklas Attefjord (MP) och Göran Larsson (MP) har skrivit en motion om att anta en nollvision för användningen av bältning och avskiljning inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Regionfullmäktige biföll motionen och gav regionstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att nå nollvisionen och så långt det är möjligt minimera användningen av bältesläggning och avskiljning. Regionstryrelsen fick också i uppdrag att undersöka om det finns brister i följsamheten till de riktlinjer som finns för dokumentation av tvångsvård och tvångsåtgärder i barn- och ungdomspsykiatrin.

Kl. 13.00


Beslut enligt förslag

Program
14 av 18
Publicerad
tisdag 22 september 2015