Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att inrätta ett regionalt kunskapscentrum

Regionfullmäktige 22 september 2015

12. Motion om regionalt kunskapscentrum för barns och ungas hälsa besvarad 

 Ann-Christine Simonsson (C) föreslår i en motion från februari 2013 att fullmäktige skapar ett regionalt kunskapscentrum för barns och ungas hälsa. Syftet är att skapa en varaktig kunskap och ett varaktigt stöd i arbetet för ungas hälsa, inte minst kring den psykiska hälsan.

Regionfullmäktige konstaterar att mycket av detta redan finns i regionen men att det behövs en större samordning. Fullmäktige gav regionstyrelsen i uppdrag att utreda hur befintliga verksamheter kan förbättra sina samordnings- och samverkansuppdrag. Motionen är därmed besvarad.

Kl. 11.54


Beslut enligt förslag

Program
9 av 18
Publicerad
tisdag 22 september 2015