Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 17-20

Regionfullmäktige 22 september 2015

17. Anmälan av inkomna motioner

 I samband med sammanträdet har följande motioner lämnats in av ledamöterna:

  • Heikki Klaavuniemi (SD) om att tillsammans med kommunerna i VGR vitalisera Brysselkontoret.

  • Inga-Maj Krüger m.fl. (SD) om att se över behovet av laddstolpar vid regionens fastigheter. 

  • Jan Alexandersson m.fl. (V) om fler laddstolpar för elbilar.

  • Matz Dovstrand (SD) om inrättande av resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.

  • Karin Engdahl m.fl. (S) om en regional strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Västra Götalandsregionen.

  • Eva Olofsson m.fl. (V) om fria besök på ungdomsmottagningar.

Kl. 13.36

18. Anmälningsärenden

19. Valärenden

20. Eventuellt fortsättning interpellationer

     Inga interpellationer återstod att behandla.

Kl.13.52

Program
18 av 18
Publicerad
tisdag 22 september 2015