Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Omfördelning av ansvar och finansiering av Vårdval Rehab

Regionfullmäktige 22 september 2015

9. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tar över ansvaret för finansieringen av Vårdval Rehab

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tar över finansieringen av Vårdval Rehab från Hälso- och sjukvårdsnämnderna (HSN). Det beslutade regionfullmäktige på tisdagen. Beslutet innebär att närmare 416 miljoner kronor flyttas från hälso- och sjukvårdsnämnderna till hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Bakom förslaget finns i korthet tre motiv:

  • Principiellt bör befogenheter och ansvar följas åt och HSS har idag ansvaret för att fastställa krav- och kvalitetsboken i Vårdval Rehab. Därför bör även kostnadsansvaret för vårdvalet ligga hos HSS.

  • Den osäkerhet som funnits om volym- och kostnadsutvecklingen under vårdvalets första år, och som nu börjar bli tydligare, visar på en högre konsumtion och kostnad än budget för 2015.

  • Det finns en viss fortsatt osäkerhet om kostnadsutvecklingen under 2016 som riskerar att försvåra arbetet med övriga vårdöverenskommelser mellan nämnderna och vårdens andra utförarverksamheter.

Kl. 11.25

Beslut: enligt förslag. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna deltog ej i beslutet.

Program
6 av 18
Publicerad
tisdag 22 september 2015