Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om för- och nackdelar med att flytta...

Regionfullmäktige 22 september 2015

14. Ingen utredning om flytt av regionfullmäktige och regionstyrelsen till Göteborg

Fullmäktige avslog en motion av Lars Nordström (FP) om att utreda för- och nackdelar med att flytta regionfullmäktige och regionstyrelsen till Göteborg.

I samband med ett beslut om att bygga ett nytt Regionens hus i Göteborg har regionstyrelsen bekräftat ett tidigare beslut av riksdagen om att Västra Götalandsregionens säte ska vara Vänersborg.

Det nya Regionens hus i Göteborg påverkar heller inte beslutet om den inomregionala balansen. Den inomregionala balansen är ett begrepp som lanserades när det nya länet och Västra Götalandsregionen bildades 1998 och 1999. Begreppet är ett uttryck för att olika statliga och kommunala myndigheter och institutioner skulle placeras på olika orter inom länet för att ha en närhet till länets invånare.

Kl. 13.12


Beslut enligt förslag.

Göteborg Folkpartiet

Program
15 av 18
Publicerad
tisdag 22 september 2015