Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om nya resvanor även för förtroendevalda och chefer

Regionfullmäktige 22 september 2015

15. Motion om förmånsbilar för förtroendevalda och anställda

Birgitta Losman med flera (MP) föreslår i en motion att systemet med förmånsbilar för förtroendevalda och anställda ska slopas. Motionärerna vill också att en bilpool med hög miljöprestanda skapas.

Regionfullmäktige avslog förslaget om att avveckla förmånsbilssystemet för förtroendevalda, och beslutade att motionens förslag i övrigt är besvarade.

Regiontyrelsen hänvisar i sitt yttrande i ärendet  till att rätten till förmånsbil för förtroendevalda regleras i arvodesberedningens bestämmelser för region- och oppositionsråd och att en ny översyn av bestämmelserna kommer att göras först inför nästa mandatperiod.

När det gäller motionärernas förslag om att avveckla förmånsbilarna för anställda och etablera en bilpool med hög miljöprestanda anser  fullmäktige att dessa delar av motionen är besvarade. Riktlinjerna gällande förmånsbilar för anställda har nyligen stramats åt jämfört med tidigare. En upphandling av bilpool pågår där miljökraven väger tungt.

Kl. 13.18


Beslut enligt förslag

Program
16 av 18
Publicerad
tisdag 22 september 2015