Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att stödja UNHCR:s viktiga arbete

Regionfullmäktige 22 september 2015

16. Motion om ekonomiskt bidrag till UNHCR

Heikki Klaavuniemi med flera (SD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen varje år ska skänka 1 krona per invånare i regionen till FN:s flyktingorgan UNHCR. Syftet är att stödja UNHCR i organisationens arbete med flyktinghjälp.

Regionfullmäktige avslog motionen.
Regionstyrelsen har i sitt yttrande i ärendet pekat på att det finns bestämmelser i kommunallagen som hindrar Västra Götalandsregionen att ge ett sådant ekonomiskt stöd.

Ärendet avgjordes genom votering,där 134 ledamöter röstade för att avslå motionen, och 13 för att bifalla motionen. 2 ledamöter avstod från att rösta.

Kl. 13.25


Beslut enligt förslag


Votering

Program
17 av 18
Publicerad
tisdag 22 september 2015