NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Delårsrapport augusti för Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige 24 november 2015

Regionfullmäktige beslutade att godkänna den senaste delårsrapporten för Västra Götalandsregionen.

Enligt prognosen kommer Västra Götalandsregionens resultat bli ett överskott på 200 miljoner kronor för 2015 men resultatet är inte helt säkert. Arbetet för att uppnå balans i verksamheten måste fortsätta året ut

Läs mer i pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Prognos

Program
10 av 28
Publicerad
tisdag 24 november 2015

Regionfullmäktige 24 november 2015