NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Anmälan av inkomna motioner

Regionfullmäktige 24 november 2015

20. Tre motioner inlämnades

Tre motioner lämnades in och ska nu lämnas till regionstyrelsen för beredning.

Patrik Karlsson (S) om en plattform för dialog mellan regionen och näringslivet i Västra Götaland.

Anne-Charlotte Karlsson (S) om regional bokbuss för att möta asylsökande i Västra Götaland.

Eva Olofsson (V) och Nadia Moussa (V) om avgiftsfri influensavaccinering för riskgrupper.

Program
27 av 28
Publicerad
tisdag 24 november 2015

Regionfullmäktige 24 november 2015