NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Anmälningsärenden och Valärenden

Regionfullmäktige 24 november 2015

21. Anmälningsärenden

Kl. 16.23

22. Valärenden - Revisorskollegiets förslag till val - Valberedningens förslag till val

(Utdelas vid mötet)

Regionfullmäktige fattade beslut om val till nämnder och styrelser enligt valberedningens förslag.

Program
28 av 28
Publicerad
tisdag 24 november 2015

Regionfullmäktige 24 november 2015