NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om åtgärder mot ojämlik vård i VG-regionen

Regionfullmäktige 24 november 2015

23. Interpellationer (flyttad från förmiddagen)

Lars-Erik Hansson (V) om åtgärder mot ojämlik vård i Västra Götalandsregionen

Jan Alexandersson (V) om strukturerat folkhälsoarbete

Patrik Silfverklinga (SD) om föreställning av Regionteater Väst till högstadieskolor i Västra Götaland

Matz Dovstrand (SD) om kostnad för vård av personer utan uppehållstillstånd

Helen Eliasson (S) om det allvarliga ekonomiska läget inom hälso- och sjukvården

Anne-Charlotte Karlsson (S) om att stötta Västsvensk filmindustri genom att satsa på filmutbildning

Interpellation Vård

Program
20 av 28
Publicerad
tisdag 24 november 2015

Regionfullmäktige 24 november 2015