NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Förslag till reglementen

Regionfullmäktige 24 november 2015

10. Nya och uppdaterade reglementen för nämnder och styrelser

Regionfullmäktige beslutade att förnya 29 reglementen för Västra Götalandsregionens nämnder och styrelser där ibland sjukhusens styrelser, regionstyrelsen, regionutvecklingsnämnden och styrelsen för Botaniska trädgården.

Bakom förslaget finns ett tidigare fullmäktigebeslut om att nämndernas och styrelsernas reglementen måste anpassas utifrån den nya politiska organisationen från 2014 och utifrån hur Västra Götalandsregionen har utvecklats när det gäller styrning, ledning och ansvarsgränser mellan styrelser och nämnder.

Det är första gången sedan Västra Götalandsregionen bildades som det nu har gjorts en enhetlig och samlad översyn av reglementena. Dessutom har reglementena nu fått en gemensam struktur.

Program
14 av 28
Publicerad
tisdag 24 november 2015

Regionfullmäktige 24 november 2015