NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om flexiblare upphandling av VG-regionens busstrafik

Regionfullmäktige 24 november 2015

17. Motion om flexiblare upphandling busstrafik besvarad

Gunilla Levén (M) föreslår i en motion att regionstyrelsen ska utreda om det är möjligt med en flexiblare upphandling kring busstrafiken och i större utsträckning göra det möjligt att upphandla mindre bussar för att spara på miljö och ekonomi.

Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad med yttrandena från kollektivtrafiknämnden och Västtrafiks styrelse. Dessa menar att det redan pågår arbeten och dialoger kring framtida lösningar både när det gäller upphandling, avtal och framtida lösningar när det gäller bra resmöjligheter och smarta lösningar för god samhällsnytta och lönsamhet.

Program
16 av 28
Publicerad
tisdag 24 november 2015

Regionfullmäktige 24 november 2015