NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Frågestund (flyttad från förmiddagen)

Regionfullmäktige 24 november 2015

Fråga om Öckerö kommer att förlora sin ambulans från Maria Brauer (S) till ordförande för Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse Jonny Brönt (M).

Fråga om att stänga Närhälsans sista vårdcentral i Skara kommun från Egon Frid (V) till primärvårdsstyrelsens ordförande Ann-Sofie Alm (M).

Fråga om försakran om att patienter och befolkning inte hamnar mellan stolarna vid stängningen av Åmåls vårdcentral från Annette Ternstedt (V) till primärvårdsstyrelsens ordförande Ann-Sofie Alm (M).

Fråga om oro vid stängning av Vara vårdcentral från Fredrik Nordström (S) till regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

Fråga om Naturbruksskolornas framtida utveckling från Gert-Inge Andersson (S) till regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson(M).

Fråga om förtida avveckling av vårdcentraler från Helen Eliasson (S) till regionstyrelsens ordförande Jonny Magnusson (M)

Program
19 av 28
Publicerad
tisdag 24 november 2015

Regionfullmäktige 24 november 2015