NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om utökad subvention av glasögonbidrag

Regionfullmäktige 24 november 2015

19. Gemensamt system för glasögonsubvention för unga utreds

Vänsterpartisterna Eva Olofsson och Jessica Wetterling föreslår i en motion att glasögonsubventionen till unga ska utökas.

Regionfullmäktige beslutade dels att motionen är besvarad och dels att Västra Götalandsregionen ska utreda hur ett gemensamt system för glasögonsubventioner kan skapas för alla berörda åldrar.

I ett yttrande till Socialdepartementet (HS 244-2015) har Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelsen svarat att det är rimligt att höja åldersgränsen till 19 år så att alla barn och ungdomar garanteras bra syn, utan att begränsas av ekonomiska hinder, under tänkt skolgång och fritid. I yttrandet påpekas att alla landsting och regioner har redan idag bidrag till barn 0 – 7 år, men detta är inte enhetligt utan att det vore rimligare, vid eventuell lagreglering, att alla barn och ungdomar samlat, 0 – 19 år, ska kunna få glasögonbidrag.

Program
18 av 28
Publicerad
tisdag 24 november 2015

Regionfullmäktige 24 november 2015