Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Regionfullmäktige 10 maj 2016

Sammanträde med regionfullmäktige tisdagen den 10 maj 2016 i Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Tider

Kl 09.00 Sändningen startar med en genomgång av ärendelistan

Kl 09.30 Sammanträdet startar

Kl 13.00 Utdelning av regionens stipendium för mänskliga rättigheter

Kl 13.15 Information om västsvenska SOM-undersökningen

Inledande formalia

 • Mötets öppnande

 • Upprop

 • Val av justerare

 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

  Diarienummer RS 2016-02221


 2. Frågestund

  Diarienummer RS 2016-02127


 3. Interpellationer

  - Annette Ternstedt (V) om stängda vårdplatser

  Diarienummer RS 2016-03565


 4. - Alex Bergström (S) om struktur i projektmedel

  Diarienummer RS 2016-03566


  - Eva Olofsson (V) om diagnostisering och behandling av patienter

  med ME/CFS

  Diarienummer RS 2016-03567


  - Håkan Linnarsson (S) om väntetider och tillgängligheten inom den

  specialiserade vården

  Diarienummer RS 2016-03568 5. Uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

  Diarienummer RS 2016-01015


 6. Ändring av uppdrag för Naturbruksskolan i Dingle

  Diarienummer RS 2016-01266


 7. Överlåtelse av Strömma och Dingle naturbruksskolors mark och lokaler

  Diarienummer RS 2016-01216


 8. Årsredovisning och ansvarsfrihet 2015 för kommunalförbunden Tolkförmedling

  Väst, Avancerad Strålbehandling, Svensk Luftambulans och Fastigheten Stretered

  Diarienummer RS 2016-02009


 9. Motion av Matz Dovstrand (SD) om att undersöka möjligheterna att inrätta ett centrum för logistik, vårdkedjor och vårdprocesser inom

  regionen

  Diarienummer RS 2016-00507 (bordlagd RF 12 april)


 10. Motion av Magnus Harjapää (SD) om att hjälpa lantbrukare göra en omställning från konventionellt till ett ekologiskt lantbruk

  Diarienummer RS 2016-01495


 11. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om regional folkhögskola för undersköterskeutbildning

  Diarienummer RS 2016-00759


 12. Motion av Bo Carlsson (C) om system för receptbelagd medicinering

  Diarienummer RS 2016-01335


 13. Motion av Marith Hesse med flera (M) om livsstilsförändring på recept

  Diarienummer RS 2016-00258


 14. Motion av Valéria Kant (KD) om kvalificerade rådgivande samtal för bättre hälsa

  Diarienummer RS 2016-03296


 15. Anmälan av inkomna motioner


 16. Anmälningsärenden


 17. Valärenden

  - Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet)


 18. Eventuellt fortsättning interpellationer

Program
1 av 19
Publicerad
tisdag 10 maj 2016

Regionfullmäktige 10 maj 2016