Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motioner om regional folkhögskola och receptbelagd medicinering

Regionfullmäktige 10 maj 2016

10. Avslag på motion om att starta en regional folkhögskola för undersköterskeutbildning

Heikki Klaavuniemi (SD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska undersöka möjligheterna att starta en regional folkhögskola med inriktning på undersköterskeutbildning.

Samtliga remissinstanser föreslår att motionen ska avslås eftersom utbildning till undersköterska bl. a är en kommunal angelägenhet. Den föreslagna ägandeformen och inriktningen stämmer inte heller överens med remissinstansernas uppfattningar om hur utbildningen bör organiseras. Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen.  

Beslut enligt förslag.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande.

 kl. 14.23

11. Avslag på motion om system för receptbelagd medicinering

I en motion föreslår Bo Carlsson (C) en utredning av ett system där patienter kan välja var de ska få recept för sina läkemedel förlängda, samt ett system för kostnadsredovisning av läkemedel som är effektivt för både vårdgivaren och patienten.

Regionfullmäktige avslog motionen med hänvisning till att en patient redan idag kan vända sig till den vårdgivare hen önskar för att få medicinsk behandling eller få sina recept förnyade. Det finns däremot medicinska och juridiska hinder för att samtliga förskrivare ska ha möjlighet att förnya recepten av alla läkemedel. Den redovisningsmodell för läkemedel som finns idag ger vårdgivarna en medvetenhet om kostnaderna. Utan den finns det en stor risk att läkemedelskostnaderna skulle öka. Det skulle i sin tur innebära svårigheter för regionen att erbjuda så god vård som möjligt för så många patienter som möjligt.

Beslut: enligt förslag

 kl. 14.26

Program
16 av 19
Publicerad
tisdag 10 maj 2016

Regionfullmäktige 10 maj 2016