Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ändring av uppdrag för Naturbruksskolan i Dingle

Regionfullmäktige 10 maj 2016

5. Naturbruksskolan i Dingle avvecklas tidigare

Naturbruksgymnasiet i Dinge kommer att avvecklas tidigare än planerat, redan efter vårterminen 2016. Detta beslutade regionfullmäktige vid sammanträdet i Vänersborg på tisdagen.

Bakgrunden är att naturbruksstyrelsen har meddelat att de inte kan garantera undervisning och kvalitet enligt skollagen och därmed inte heller fullfölja elevernas studieplaner. Anledningen är svårigheten med att rekrytera personal till vakanta tjänster för läsåret 2016-2017.

Sedan tidigare är det bestämt att verksamheten i Dingle ska läggas ner och att eleverna erbjuds flytta till någon av Västra Götalandsregionens andra naturbruksskolor i länet. Verksamheten skulle enligt det tidigare beslutet fortsätta fram till våren 2017 men nu ser det alltså ut som om skolan avvecklas redan till sommaren.

Beslut: enligt förslag.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande. Sverigedemokraterna yrkade att ärendet skulle bordläggas. Förslaget om bordläggning avgjordes genom votering.

 kl.11.15

Votering

Program
8 av 19
Publicerad
tisdag 10 maj 2016

Regionfullmäktige 10 maj 2016