Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Inledande formalia samt ärende ett

Regionfullmäktige 10 maj 2016

Inledande formalia

  • Mötets öppnande
  • Upprop
  • Val av justerare
  • Justeringsdatum

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

Program
2 av 19
Publicerad
tisdag 10 maj 2016

Regionfullmäktige 10 maj 2016