Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 14-17

Regionfullmäktige 10 maj 2016

14. En motion inlämnad

I anslutning till sammanträdet lämnade ledamöterna in en motion. Fullmäktige beslutade att remittera följande motion för beredning:

  • Jim Aleberg (S) och Ann-Christine Andersson (S) om åtgärder mot benskörhet.

 

15. Anmälningsärenden

 -

 

16. Valärenden

Regionfullmäktige beslutade anta valberedningens förslag.

 

17. Eventuellt fortsättning interpellationer

 -

Program
19 av 19
Publicerad
tisdag 10 maj 2016

Regionfullmäktige 10 maj 2016