Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om livsstilsförändring på recept

Regionfullmäktige 10 maj 2016

12. Motion om utredning av livsstilsförändring på recept besvarad

Marith Hesse med flera (M) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska utreda om det går att införa livsstilsförändring på recept. Syftet med livsstilsförändring på recept skulle vara att ta ännu ett steg för att stödja människor i att bättre kunna ta ansvar för sin egen hälsa mot ett mer hälsosamt liv.
Sedan motionen skrevs, har arbetet med att införa Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder påbörjats i Västra Götalandsregionen. Regionfullmäktige beslutade att anse motionen besvarad.

Beslut: enligt förslag

 kl. 14.28

Program
17 av 19
Publicerad
tisdag 10 maj 2016

Regionfullmäktige 10 maj 2016