Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion av Matz Dovstrand (SD)

Regionfullmäktige 10 maj 2016

8. Nej till motion logistikcentrum för vårdkedjor och vårdprocesser

Matz Dovstrand (SD) konstaterar i en motion att det tas olika initiativ till förbättringar av patientflöden på sjukhusen i Västra Götalandsregionen. För att samla kompetens och goda exempel inom området, och föra kunskaperna vidare, har Dovstrand föreslagit att Västra Götalandsregionen ska utreda om det är möjligt att skapa ett centrum för logistik, vårdkedjor och vårdprocesser.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen anser i ett remissyttrande att frågorna redan är omhändertagna. Västra Götalandsregionens koncernkontor arbetar redan idag med att hålla samman och förmedla sådant utvecklingsarbete inom VGR.

Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen.

Beslut enligt förslag:

Beslutet avgjordes genom votering

 kl. 11.58

Votering

Program
11 av 19
Publicerad
tisdag 10 maj 2016

Regionfullmäktige 10 maj 2016