Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om kvalificerade rådgivande samtal för bättre hälsa

Regionfullmäktige 10 maj 2016

13. Motion om kvalificerade rådgivande samtal för bättre hälsa besvarad
 

I en motion har Valéria Kant (KD) förslagit att Västra Götalandsregionen bör ta fram en samtalsstrategi för motiverande samtal som kan användas i hela kedjan från mödravårdscentral, barnavårdscentral, familjecentral och vårdcentraler. Samtalsstrategin bör utvecklas i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

Ett särskilt regionuppdrag har nu sammanställts. Uppdraget, som utgår från Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, innebär att Västra Götalandsregionen ska ta fram en övergripande strategi för hur hälso- och sjukvården och tandvården metodiskt ska arbeta med samtalsstöd för en bättre hälsa.

Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

 kl. 14.30

Program
18 av 19
Publicerad
tisdag 10 maj 2016

Regionfullmäktige 10 maj 2016