Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att hjälpa lantbrukare ...

Regionfullmäktige 10 maj 2016

9. Avslag på motion om att utreda ekonomisk stöd lantbrukare för att ställa om till ekologiskt jordbruk.

Magnus Harjapää (SD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska utreda hur regionen ekonomiskt kan stötta lantbrukare att ställa om från konventionellt jordbruk till ekologiskt jordbruk.

Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen. Att ge ekonomiskt stöd för att ställa om från konventionellt till ekologiskt jordbruk strider mot EU:s statsstödsregler. Västra Götalandsregionen driver omställningen till ekologiskt jordbruk på flera olika andra sätt.

Beslut enligt förslag.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande.

 kl. 14.12

Program
15 av 19
Publicerad
tisdag 10 maj 2016

Regionfullmäktige 10 maj 2016