Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Överlåtelse av Strömma och Dingle naturbruksskolors mark och lokaler

Regionfullmäktige 10 maj 2016

6. Naturbruksgymnasiernas fastigheter i Dingle och Strömma säljs

Regionfullmäktige beslutade att godkänna försäljningarna av fastigheterna där naturbruksgymnasierna i Dingle och Stömma bedriver sin verksamhet. Skolorna ska, efter ett beslut i höstas, avvecklas och Västra Götalandsregionen har därför ingen användning av de fastigheter där skolorna idag bedriver sin verksamhet. Strömmas fastigheter ska enligt regionstyrelsen förslag säljas till Hushållningssällskapet Sjuhärad medan fastigheten i Dingle säljs till Munkedals kommun. Vid båda skolorna finns intresse att fortsätta med naturbruksutbildning i ny regi. Överlåtelserna av fastigheterna ska enligt planerna ske den 1 juli 2016.

Bakgrunden till försäljningarna är regionfullmäktige i september 2015 beslutade att samla Västra Götalandsregionens gymnasieutbildningar inom naturbruk vid de tre skolorna Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp. Beslutet innebär samtidigt att naturbruksgymnasierna i Dingle, Strömma och Nuntorp läggs ner. Fastigheterna I Strömma och Dingle säljs nu för att ge nya ägare möjlighet att utveckla ny varsamhet vid skolorna. För Nuntorp finns ännu inga färdiga planer.

Beslut: enligt förslag.

Beslutet avgjordes genom votering.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande om att hitta en annan köpare till Dingle.

 kl. 11.40

Votering

Program
9 av 19
Publicerad
tisdag 10 maj 2016

Regionfullmäktige 10 maj 2016