Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

Regionfullmäktige 10 maj 2016

Fullmäktige godkände ett program med mål och riktlinjer för de verksamheter som upphandlats och utförs av privata aktörer. Programmet som enligt kommunallagen ska upprättas varje mandatperiod, innehåller riktlinjer för uppföljning, direktiv för allmänhetens insyn i upphandlade, privata, verksamheter samt för återrapportering av uppföljning till regionfullmäktige.

Regionstyrelsen har tidigare beslutat att Västra Götalandsregionens avtal med privata utförare ska publiceras på VGR:s hemsida. Detta för att öka allmänhetens insyn i verksamheten.

Beslut: enligt förslag

kl. 10.58

Program
7 av 19
Publicerad
tisdag 10 maj 2016

Regionfullmäktige 10 maj 2016