NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Frågestund

Teckenspråkstolkad 9 april 2019 Regionfullmäktige

Fråga från Eva Olofsson (V) om jämställda löner. Frågan är ställd till regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

Fråga från Carina Örgård (V) om barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Frågan är ställd till psykiatriberedningens ordförande Gunilla Druve Jansson (C).

Fråga från Birgit Lövkvist (V) om Kungälvs sjukhus. Frågan är ställd till regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

Fråga från Can Altintasli (V) om utbildning av ordningsvakter vid sjukhusen. Frågan är ställd till ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Henrik Ripa (M).

Fråga från Marjan Garmroudi (V) om ambulanser i Sjuhärad. Frågan är ställd till ordförande i Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus Staffan Setterberg (KD). 

Fråga från Lars-Erik Hansson (V) om radiologi. Frågan är ställd till regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

Fråga från Martin Wannholt (D) om projekt Linbana i Göteborg. Frågan är ställd till regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

Göteborg Frågestund Eva Olofsson Carina Örgård Lars-Erik Hansson Marjan Garmroudi Birgit Lövkvist Can Altintasli Martin Wannholt BUP Linbana Löner Barn Utbildning Gunilla Druve Jansson

Program
3 av 20
Publicerad
tisdag 09 april 2019

Teckenspråkstolkad 9 april 2019 Regionfullmäktige