Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Bokslutsdispositioner 2018, del 1

Teckenspråkstolkad 9 april 2019 Regionfullmäktige

9. Bokslutsdispositioner 2018 - Sjukhusens skulder skrevs av (15:16)

Regionfullmäktige rev upp regionstyrelsens förslag. Efter votering beslutade regionfullmäktige i enlighet med Socialdemokraternas yrkande:

Regionfullmäktige godkänner förslaget till bokslutsdispositioner och moderförvaltningen tillför 313,1 miljoner kronor för att nollställa eget kapital för akutsjukhusen och Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Regionfullmäktige fastställer eget kapital per 2019-01-01 med kompletterande regelverk till 0 miljoner kronor för Sahlgrenska universitetssjukhuset, 0 miljoner kronor för NU-sjukvården, 0 miljoner kronor Södra Älvsborgs sjukhus, 0 miljoner kronor för Skaraborgs sjukhus, 0 miljoner kronor för Kungälvs sjukhus, 0 miljoner kronor för Frölunda Sjukhus, 0 miljoner kronor för Alingsås sjukhus, 7,5 miljoner kronor för Angereds närsjukhus och 0 miljoner kronor för Västra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Regionfullmäktige fastställer eget kapital per 2019-01-01 för övriga styrelser och nämnder i enlighet med förslaget i tabell Bokslutsdispositioner i tjänsteutlåtandet.

Samtliga förfrågningar från akutsjukhusen och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden om hanterande av eget kapital är därmed besvarade.

Beslut: enligt yrkande från SGrönBlå Samverkan reserverade sig till förmån för regionstyrelsens förslag.

Votering Skaraborgs sjukhus Bokslut

Program
8 av 20
Publicerad
tisdag 09 april 2019

Teckenspråkstolkad 9 april 2019 Regionfullmäktige