NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om cancervården i Västra Götalandsregionen

Teckenspråkstolkad RF. 9 april 2019

Interpellation av Janette Olsson (S) om cancervården i Västra Götalandsregionen

Socialdemokraterna Interpellation Janette Olsson

Program
7 av 20
Publicerad
tisdag 16 april 2019

Teckenspråkstolkad RF. 9 april 2019