NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om arbetet mot hedersrelaterat våld

Teckenspråkstolkad 9 april 2019 Regionfullmäktige

Interpellation av Inga Maj Kruger (SD) om arbetet mot hedersrelaterat våld

Sverigedemokraterna Interpellation Inga-Maj Krüger Hedersrelaterat våld

Program
4 av 20
Publicerad
tisdag 09 april 2019

Teckenspråkstolkad 9 april 2019 Regionfullmäktige