NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om arbetsmiljön på sjukhusen

Teckenspråkstolkad RF. 9 april 2019

Interpellation av Malin Sjunneborn (S) om arbetsmiljön på sjukhusen

Socialdemokraterna Interpellation Malin Sjunneborn Arbetsmiljö

Program
19 av 20
Publicerad
tisdag 16 april 2019

Teckenspråkstolkad RF. 9 april 2019