NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om fotvård för patienter med diabetes

Teckenspråkstolkad 9 april 2019 Regionfullmäktige

Interpellation av Håkan Lösnitz (SD) om fotvård för patienter med diabetes.

Sverigedemokraterna Interpellation Håkan Lösnitz Diabetes Fotvård

Program
20 av 20
Publicerad
tisdag 09 april 2019

Teckenspråkstolkad 9 april 2019 Regionfullmäktige