NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om kostnader inom ambulanssjukvården

Teckenspråkstolkad 9 april 2019 Regionfullmäktige

Interpellation av Heikki Klaavuniemi (SD) om kostnader inom ambulanssjukvården

Sverigedemokraterna Interpellation Ambulanssjukvård

Program
6 av 20
Publicerad
tisdag 09 april 2019

Teckenspråkstolkad 9 april 2019 Regionfullmäktige