NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om debitering av direkta extrakostnader vid uteblivna vårdbesök

Teckenspråkstolkad RF. 9 april 2019

Interpellation av Håkan Lösnitz (SD) om debitering av direkta extrakostnader vid uteblivna vårdbesök

Sverigedemokraterna Interpellation Håkan Lösnitz

Program
5 av 20
Publicerad
tisdag 16 april 2019

Teckenspråkstolkad RF. 9 april 2019