Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Anmälan av inkomna motioner

Teckenspråkstolkad 9 april 2019 Regionfullmäktige

Motion av Marianne Berntsson (D) om utredning av obstruktiv sömnapné ska omfattas av vårdgarantin.

Motion av Monica Djurner (V) om regional koldioxidbudget.

Motion av Ann-Christine Andersson (S) med flera om diabetes och fotvård.

Motion av Louise Åsenfors (S) och Bijan Zainali (S) om att upphandla fossilfri drivmedel utan palmolja.

Motion av Louise Åsenfors (S) om ett tydligare och utvecklat regionarbete för att motverka människohandel.

Motion av Michael Melby (S) och Janette Olsson (S) om uppdrag för att ta hand om de yngre barnens psykiska hälsa.

Motion av Joakim Rosdahl (D) om flexibelt dagperiodkort på Västtrafik.

Motion av Anders Strand (SD) om att avsluta linbaneprojektet centrum, Järntorget, Wieselgrensplatsen.

Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) och Anders Strand (SD) om att utveckla Bohusbanan.

Motion av Håkan Lösnitz (SD) om avgiftsfria broddar.

Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Inga-Maj Krüger (SD) om borttagande av dolda nummer.

Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Bo Antonsson (SD) om debitering och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök.

Motion av Håkan Lösnitz (SD) om förebyggande fotvård för patienter med diabetes.

Motion av Johan Johansson (SD) om förebyggande hörselvård.

Motion av Helene Granbom Angerheim (SD) om trygghetsskapande åtgärd i kollektivtrafiken i Västra Götaland.

Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om att höja undersköterskornas grundlönenivå.

Motion av Rose-Marie Antonsson (SD) om Vårdval Geriatrik.

Motion av Eva Olofsson (V) med flera om rutiner för att hantera kränkningar från patient eller närstående.

Västtrafik Motion Håkan Lösnitz Eva Olofsson Janette Olsson Ann-Christine Andersson Heikki Klaavuniemi Helen Granbom Angerheim Anders Strand Rose-Marie Antonsson Diabetes Bo Antonsson Bijan Zainali Inga-Maj Krüger Marianne Berntsson Monica Djurner Louise Åsenfors Michael Melby Joakim Rosdahl Johan Johansson Fotvård Broddar Hörselvård Vårdval Koldioxidbudget Drivmedel Dolda nummer

Program
17 av 20
Publicerad
tisdag 09 april 2019

Teckenspråkstolkad 9 april 2019 Regionfullmäktige