NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 24-25

Teckenspråkstolkad RF. 9 april 2019

24. Anmälningsärenden (16:26)

25. Valärenden (16:27)

Under mötet kom förslag från valberedningen och revisorskollegiet som regionfullmäktige beslutade i enlighet med.

Val

Program
18 av 20
Publicerad
tisdag 16 april 2019

Teckenspråkstolkad RF. 9 april 2019