NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Arvodering för presidiet i nya styrelsen för kulturutveckling

Teckenspråkstolkad 5 november 2019 Regionfullmäktige

I maj 2019 beslutade regionfullmäktige att styrelserna för Västarvet och styrelsen för kultur i Väst slås ihop. Den nya styrelsen kallas i tjänsteutlåtandet för styrelsen för kultur, natur- och kulturarv. Arvodesbestämmelserna måste därmed uppdateras för mandatperioden 2018-2022.

Bedömningen är att arbetsbelastningen för den nya styrelsen kommer vara hög det första året och sedan plana ut motsvarande belastningen för dagens styrelser. Förslaget är ett årsarvodet för ordföranden på 25 procent, det är en höjning som motiveras av den nya nämndens större ansvarsområde. Årsarvodet för vice ordföranden föreslås vara 15 procent.

Regionfullmäktige beslutar att dessa årsarvoden enligt bilaga 2 i arvodesbestämmelserna för mandatperioden 2018–2022 uppdateras enligt ovan från och med 1 januari 2020.

Beslut: enligt förslag

Kultur

Program
2 av 15
Publicerad
tisdag 05 november 2019

Teckenspråkstolkad 5 november 2019 Regionfullmäktige