NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om fortsatt satsning på ob-ersättningar inom Västra Götalandsregionen

Teckenspråkstolkad 5 november 2019 Regionfullmäktige

Motion om att fler yrkesgrupper ska ingå i satsning på ob-ersättning besvarad (15:10)

Roland Wanner (MP) föreslår i en motion att alla yrkesgrupper som har schemalagd arbetstid kvällar, nätter och helger får ta del av samma villkor som de sjukvårdande yrkesgrupperna när det gäller satsningarna på ökade ob-ersättningar.

Motionären hänvisar till att fler yrkesgrupper, inom exempelvis Regionservice arbetar kvällar, nätter och helger.

Satsningen på höjd ob-ersättning till vårdpersonal i hälso- och sjukvården togs i samband med budget för Västra Götalandsregionen (VGR) inför 2018. Tanken var att underlätta bemanning av patientnära yrkesgrupper. Från september 2017 är ob för nattjänstgöring höjd med 100 procent i förhållande till nivåer som finns i det centrala kollektivavtalet (AB).

Från 2019 har ob höjts för helgtjänstgöring för motsvarande grupper med 50 procent i förhållande till nivåer i AB.

Enligt budgetbeslutet behålls den höjda ob-ersättningen även 2020 för samma yrkesgrupper som tidigare. Viss justering, som inte påverkar kostnaden, kan komma att ske då nya yrkesgrupper kommit in i det patientnära vårdarbetet i samband med uppgiftsväxling.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

Motion Roland Wanner Miljöpartiet

Program
11 av 15
Publicerad
tisdag 05 november 2019

Teckenspråkstolkad 5 november 2019 Regionfullmäktige